Gizlilik Politikası

Kişisel Veriler Politikası

Mesafeli Satış Sözleşmesi

İptal ve İade Şartları

Gizlilik Politikası


Rahatsızlık Vermek Olay Tespit Tutanağı

İşçinin İşyerinde Rahatsızlık Vermesi Olay Tespit Tutanağı

İşçinin işyerinde çalışma huzurunu kaçıracak düzeyde rahatsızlık vermesi ve işyerinde sürekli olumsuz bir hava yaratmas,ı iş sözleşmesinin haklı nedenle feshi sebebi sayılabilecektir.

İşverenin İşçinin İşyerinde Rahatsızlık Vermesi Olay Tespit Tutanağı ile, süreklilik arz eden bu durumu tespit altına almak ileride karşılaşabilecek hukuki sorunları ortadan kaldıracaktır

Satın Al 1 Sayfa
1 Yıl