Gizlilik Politikası

Kişisel Veriler Politikası

Mesafeli Satış Sözleşmesi

İptal ve İade Şartları

Gizlilik Politikası


Özel Eşya ve Belgeyi İzinsiz İncelemek ve Kullanmak Olay Tespit Tutanağı

İşçinin Özel Eşya ve Belgeyi İzinsiz İncelemesi ve Kullanması Olay Tespit Tutanağı

İşçinin bir başka çalışana ait özel belgeyi izinsiz incelmesi ve kullanması etik değildir, güven ilişkisine dayalı iş ilişkisinde bu güvenin sarsılmasıdır; objektif iyi niyet kurallarına dahilinde hakkaniyet ve ölçülülük değerlerine bağlı olarak, haklı nedenle fesih sebebi dahi sayılabilecektir.

İşyerinde söz konusu durumun gerçekleşmesi halinde, İşçinin Özel Eşya ve Belgeyi İzinsiz İncelemesi ve Kullanması Olay Tespit Tutanağı ile tespit bir yapılıp işçiden savunması istenmelidir. Bu belge, işverenin haklı nedenle feshe dayanması durumunda, iddiasını ispat etme yükümlülüğü altından kalkabilmesi adına gereklidir.
 

Satın Al 1 Sayfa
1 Yıl