Gizlilik Politikası

Kişisel Veriler Politikası

Mesafeli Satış Sözleşmesi

İptal ve İade Şartları

Gizlilik Politikası


İşyeri Araç Gereçlerini Özel Amaçla Kullanma Olay Tespit Tutanağı

İşçinin İşyeri Araç Gereçlerini Özel Amaçla Kullanması Olay Tespit Tutanağı

İşyeri araç ve malzemelerini izinsiz olarak özel amaçları doğrultusunda kullanan işçi, doğruluk ve bağlılık borcuna aykırı hareket etmiş sayılacaktır.

İşçinin İşyeri Araç Gereçlerini Özel Amaçla Kullanması Olay Tespit Tutanağı ile tespit yapılması ve bu hususa ilişkin belgenin gerektiğinde işvereninin amaçları doğrultusunda kullanımına hazır bulundurulması faydalı olacaktır.

Satın Al 1 Sayfa
1 Yıl