Gizlilik Politikası

Kişisel Veriler Politikası

Mesafeli Satış Sözleşmesi

İptal ve İade Şartları

Gizlilik Politikası


Analık Halinde 6 Aylık Ücretsiz İzin Bildirimi

Analık Halinde 6 Aylık Ücretsiz İzin Bildirimi

İşverenin İşçiye Bildirimi

Doğumdan sonra, isteği halinde kadın işçiye, on altı haftalık sürenin tamamlanmasından veya çoğul gebelik halinde on sekiz haftalık süreden sonra altı aya kadar ücretsiz izin verilir.Ücretsiz doğum iznini de belirleyen işçidir.

İş Kanunu tarafından verilmiş mutlak bir hak olduğu ve sadece çalışanın talepte bulunması yeterli görülerek bu izin otomatik olarak başlatılması gerektiği için bu iznin kullanımında işverenin kabulü veya  onayı aranmaz.

Satın Al 1 Sayfa
1 Yıl