Gizlilik Politikası

Kişisel Veriler Politikası

Mesafeli Satış Sözleşmesi

İptal ve İade Şartları

Gizlilik Politikası


2 İş Günü İşe Gelmeyen İşçi Olay Tespit Tutanağı

2 İş Günü İşe Gelmeyen İşçi Olay Tespit Tutanağı

İşçinin işvereninden izin almaksızın veya haklı bir sebebe dayanmaksızın, ardı ardına 2 iş günü işe gelmemesi durumunda, iş sözleşmesinin, işverence haklı nedenle feshedilmesi mümkündür. Bu gibi hallerde, iş sözleşmesinin işverenin tek taraflı irade bildirimiyle kıdem ve ihbar tazminatı ödenmeksizin sona erdirilmesi olanaklıdır.

Ancak, iş sözleşmesinin, işçinin devamsızlığı nedeniyle feshedilmesi aşamasında, göz ardı edilen birtakım usul eksiklikleri yüzünden, işverenler haksız yere kıdem ve ihbar tazminatı gibi ödemeleri yapmak durumunda kalabilmektedirler.

Bu nedenle işveren, işçinin devamsızlığı halinde fesih beyanını açıklamadan önce kanundan kaynaklanan haklı nedenlerini 2 İş Günü İşe Gelmeyen İşçi Olay Tespit Tutanağı ile sağlamlaştırarak, fesih sonrası muhtemelen kendisine haksız yere dayatılacak işçilik hakları ödemelerinden kaçınabilecektir.

 

Satın Al 1 Sayfa
1 Yıl