Gizlilik Politikası

Kişisel Veriler Politikası

Mesafeli Satış Sözleşmesi

İptal ve İade Şartları

Gizlilik Politikası

Mesafeli Satış Sözleşmesi

gi Numarası Mersis No:0229064934600001

  ALICI: Bu web sitesinde kayıtlı bulunan kullanıcı ve başkası adınada olsa bu hizmeti satın alan kişi veya tüzel kişilik, 3.şahıslar.

 

MADDE 2 - SÖZLEŞMENİN KONUSU:

  İş bu sözleşmenin konusu, web sitesinde belirtilen web sitesi üzerinden, online  belge ve form olarak doğrudan bilgisayar, uygulama yada diğer web araçları üzerinden indirilmesi, belge ve ne amaçla kullanılması gerektiğinin bilgilendirme danışmanlık hizmet işlemi, ilgili evrakın yapılış düzenlenme  şekillerinin gösterilerek online ortamda indirilmek suretiyle satılması,   sgk teşvik danışmanlık hizmetlerinin satışı, dosya takip ve iş takip hizmetlerinin web sitesinden elektronik ortamdan satışı, sözleşmede bahsi geçen niteliklere haiz ve yine sözleşmede web sitesinde satış fiyatı belirtilen konusuna ilişkin,  online olarak yukarda belirtilen konularda danışmanlık ve hizmetlerin  satışı ve site üzerinden ilgili belgeyi elektronik ortamda web, telefon watsApp vb uygulamalar üzerinden, online ortamda teslimi ile ilgili olarak 4077 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Uygulama Esas ve Usulleri Hakkında Yönetmelik hükümleri gereğince, tarafların hak ve yükümlülüklerinin saptanmasıdır.

Alıcı, satışa konu mal/hizmetlerin temel nitelikleri, satış fiyatı, ödeme şekli, teslimat koşulları vs. satışa konu mal/hizmet ile ilgili tüm ön bilgiler ve "cayma" hakkı konusunda bilgi sahibi olduğunu, bu ön bilgileri elektronik ortamda teyit ettiğini ve sonrasında mal/hizmeti sipariş verdiğini is bu sözleşme hükümlerince kabul ve beyan eder. İnternet Sitesinde 'de ödeme sayfasında yer alan ön bilgilendirme ve fatura, iş bu sözleşmenin ayrılmaz parçalarıdır.

 

MADDE 3 - HİZMETİN TESLİMİ, SÖZLEŞMENİN İFA YERİ VE TESLİM ŞEKLİ:

Hizmet, Online belge olarak indirilmesi, kullanım amacının bilgilendirme danışmanlık hizmet  işlemi ve bu örneklerin bilgisyara cep telefonu ve uygulama dan  indirilmesi, ile  hizmetin teslimi yapılmış sayılır.  Belgelere ilişkin Satın alınan hizmet, doğrudan indirilebilecektir.

Diğer danışmanlık hizmetleri sgk teşviklerinin hesaplanması, ilgili işlemler elektronik ortamda satın alınarak yine hizmet elektronik ortamda satıcı tarafından verilecek ve e posta ile alıcıya sonuçlar bildirilecektir.

 

MADDE 4 - TESLİMAT MASRAFLARI VE İFASI:

Hizmet, SİTE üzerinden, uygulama ve online  iletişim kanalları(EPOSTA EMAİL VE UYGULAMA) ile  hizmet verileceği için, herhangi bir teslimat masrafı bulunmamaktadır.

MADDE 5 - ALICININ BEYAN VE TAAHHÜTLERI:

Cayma hakkı kullanılacaksa hizmet kullanılmamalıdır. Fatura kesilmişse  iade edilmelidir.  ŞİRKETİN, ALICI'ya sağlamış olduğu faydaların hukuki açıdan kullanımı ALICI tarafından, ALICI tarafından gerektiği şekilde hukuki sorumluluğu kabul edilerek yapılacaktır.

 Bu nedenle, ALICI, işlemler esnasında tüm bilgileri, eksiksiz doldurmak, bildirmek, beyan etmek ve aldığı hizmeti yasal süresinde doğru olarak kullanmak ile yükümlüdür.

Hizmeti satın aldığım anda, elektronik belgeleri  internet üzerinden tamamını pdf olarak ön izleme yapabilir, kopyalayabilir ve word dosyası şeklinde indirebilir.Bu nedenle cayma hakkı kullanımı söz konusu değildir.

Belgeler örnek belge taslak olarak hazırlanmış olup, birebir uygulanmak yerine, olaya göre uygulanmalıdır.Bundan dolayı cayma hakkı talep edilemez.

Belgelerin satış sayfalarında adet sayfa sayısı satış ekranında belirtilmiştir. Bundan dolayı cayma hakkı talep edilemez.

Alıcı, Belgeyi bir kez satın aldıktan sonra 1 yıl boyunca  sınırsız olarak indirebilir. Bu hakkın kullanılmamış olması 1 yıl bitiminden sonra kullanılacağı anlamına gelmez ve kullanılamaz.

ALICI, Bu belgeyi çoğaltmak yaymak suretiyle 3.kişilerin kullanımına sunamaz.

Alıcı belgeleri kullanırken, satıcıdan  ;hukuki anlamda hiçbir şekilde yardım almayacağımı ve hukuki yardım almak için sadece Türkiye Barolar birliğine kayıtlı olan avukatlar aracılığıyla yapılacağı konusunda, bilgim olduğunu ve kabul ettiğimi bildiriim. Belgelerin kullanımından dolayı hukuki sonuçlarına katlanacağımı ve bundan dolayı satıcının sorumlu olmadığını kabul eder,  peşinen satıcıyı ibra ederim.

 

MADDE 6 - SATICININ BEYAN VE TAAHHÜTLERI:

Belgelerde  belirtilen mevcut kanunlarda, meydana gelecek değişikliklerden dolayı, ileride hak kaybı olması nedeniyle satıcı sorumlu tutulamaz.

Satıcı, sözleşme konusu hizmetin eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun teslim edilmesinden sorumludur. İş ve işlemlerin yapılış şeklini, kullanımını  göstermek üzere sağlanan danışmanlık hizmeti ve  ALICI nın belgeyi internet sitesinde  pdf görüntülenmesine, word olarak indirilmesine hazır halde bulundurmak  zorundadır. SATICI, Sadece gerekli belgeleri sağlar ve aktarır.

 Satıcı  indirilemeyen belgeyi sistem üzerinden kontrol eder ve belgenin indirilmediği anlaşılırsa, gerekli hatayı giderir ve gerekirse bu belgeyi eposta yöntemiyle alıcıya ulaştırır.

MADDE 7 - SÖZLEŞMEYE KONU MAL/HİZMETİN ÖZELLİKLERİ:

İşbu mesafeli satış sözleşmesi kapsamında, satışı yapılan hizmet, Alıcı ile Satıcı arasında imzalanmış olan bu  online danışmanlık   sözleşmesi kapsamında, tanımı yapılmış olup, işbu mesafeli satış sözleşmesi, online form, belge   sözleşmesinin ayrılmaz bir parçasıdır.
Bu işlemler online ortamda satılan online bilgilendirme  danışmanlık hizmetine ilişkin konularla ilgili bilgi verilmesi, form ve belgelerin indirilme için taslak olarak hazır bulundurulması  ve kullanım amaçlarının açıklanması şekliyle verilen danışmanlık hizmetlerinin,  müşteriye elektronik ortamda BİLGİ  olarak sunulması iletilmesi hizmetidir.

MADDE 8 - MAL/HİZMETİN PEŞİN FİYATİ:

Mal/hizmetin peşin fiyatı, sipariş sonu mail atılan örnek fatura ve ürün ile birlikte müşteriye gönderilen fatura içeriğinde mevcuttur.

MADDE 9 - VADELİ FİYAT:

Mal/hizmetin satış fiyatına yapılan vadeye göre fiyatı sipariş sonu mail atılan örnek fatura ve ürün ile birlikte müşteriye gönderilen fatura içeriğinde mevcuttur.

MADDE 10 - FAİZ:

Her yıl Türkiye Cumhuriyeti Hükümetinin belirlediği faiz oranından ve her halde %30'dan fazla olamaz. Alıcı çalıştığı bankaya karşı sorumludur.

MADDE 11 - PEŞİNAT TUTARI:

Mal/hizmetin peşinat tutarı, sipariş sonu mail atılan örnek fatura ve ürün ile birlikte müşteriye gönderilen fatura içeriğinde mevcuttur.

MADDE 12 - ÖDEME PLANI:

Alıcının, kredi kartı ile ve taksitle alışveriş yapması durumunda siteden seçmiş olduğu taksit biçimi geçerlidir. Taksitlendirme işlemlerinde, alıcı ile kart sahibi banka arasında imzalamış bulunan sözleşmenin ilgili hükümleri geçerlidir. Kredi kartı ödeme tarihi banka ile alıcı arasındaki sözleşme hükümlerince belirlenir. Alıcı, ayrıca bankanın gönderdiği hesap özetinden taksit sayısını ve ödemelerini takip edebilir.

MADDE 13 - CAYMA HAKKI:

Alıcı, sözleşme konusu mal/hizmeti  satın almasıyla dosyaları internet üzerinden kopyalama, pdf önizleme, word indrime, ekran görüntüsü alma farklı şekillerde kullanabileceğinden dolayı, elektronik otamda yapılan satışta cayma hakkı kullanılamaz.Satın alma işlemi gerçekleştiğinde gerekli hizmet alıcının e posta adresinde görüntülenir ve mal/hizmet teslim edilmiş sayılır, hizmet ifa edilmiş olur ve cayma hakkı kullanılamaz.

Cayma hakkını kullanmak isteyecek olan alıcı nın satın alma işlemini bilerek yada bilmeyerek onaylamaması, satın alma işlemi gerçekleştirmemesi/yapmaması gerekir.

MADDE 14 - CAYMA HAKKI KULLANILAMAYACAK MAL/HİZMETLER:

Niteliği itibarıyla iade edilemeyecek mal/hizmetler, elektronik ortamda   teslim edilmişse hizmetinin ifa ve  icra edilmiş sayıldığı, online hizmetleridir.

MADDE 15 - TEMERRÜD HALİ VE HUKUKİ SONUÇLARI:

Alıcı, kredi kartı ile yapmış olduğu işlemlerinde temerrüde düşmesi halinde, kart sahibi bankanın kendisi ile yapmış olduğu kredi kartı sözleşmesi çerçevesinde faiz ödeyecek ve bankaya karşı sorumlu olacaktır. Bu durumda, ilgili banka hukuki yollara başvurabilir; doğacak masrafları ve vekalet ücretini alıcıdan talep edebilir ve her koşulda alıcının borcundan dolayı temerrüde düşmesi halinde, alıcı, borcun gecikmeli ifasından dolayı satıcının oluşan zarar ve ziyanını ödemeyi kabul eder.

MADDE 16 - YETKİLİ MAHKEME:

İş bu sözleşmeden kaynaklanabilecek ihtilaflarda, Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca ilan edilen değere kadar, Tüketici Hakem Heyetleri, belirtilen değer üstüne Tüketici Mahkemeleri; bulunamayan yerlerde Asliye Hukuk Mahkemeleri yetkilidir.