Gizlilik Politikası

Kişisel Veriler Politikası

Mesafeli Satış Sözleşmesi

İptal ve İade Şartları

Gizlilik Politikası

İptal ve İade Şartları

kteki diğer yasalara tabidir.

 • Ürün hizmet SİTE üzerinden internet ortamında online olarak verilen bir hizmet olduğu için kargo ücreti yoktur.

 • Alıcı, sözleşme konusu mal/hizmeti  satın almasıyla dosyaları internet üzerinden kopyalama, pdf önizleme, word indrime, ekran görüntüsü alma farklı şekillerde kullanabileceğinden dolayı, elektronik otamda yapılan satışta cayma hakkı kullanılamaz.Satın alma işlemi gerçekleştiğinde gerekli hizmet alıcının e posta adresinde görüntülenir ve mal/hizmet teslim edilmiş sayılır, hizmet ifa edilmiş olur ve cayma hakkı kullanılamaz.

  Cayma hakkını kullanmak isteyecek olan alıcı nın satın alma işlemini bilerek yada bilmeyerek onaylamaması, satın alma işlemi gerçekleştirmemesi/yapmaması gerekir.

  Niteliği itibarıyla iade edilemeyecek mal/hizmetler, elektronik ortamda   teslim edilmişse hizmetinin ifa ve  icra edilmiş sayıldığı, online hizmetleridir.

 • SATIN ALINAN ÜRÜN BEDELİ ÖDENMEZ İSE:

  1. Alıcı, satın aldığı ürün bedelini ödemez veya banka kayıtlarında iptal ederse, Satıcının ürünü teslim yükümlülüğü sona erer.

  KREDİ KARTININ YETKİSİZ KULLANIMI İLE YAPILAN ALIŞVERİŞLER:

  1. Ürün teslim edildikten sonra, alıcının ödeme yaptığı kredi kartının yetkisiz kişiler tarafından haksız olarak kullanıldığı tespit edilirse ve satılan ürün bedeli ilgili banka veya finans kuruluşu tarafından Satıcı'ya ödenmez ise, Alıcı, sözleşme konusu ürünü/hizmeti kullanamaz.

  ÖNGÖRÜLEMEYEN SEBEPLERLE ÜRÜN SÜRESİNDE TESLİM EDİLEMEZ İSE:

  1. Satıcı’nın öngöremeyeceği mücbir sebepler oluşursa ve ürün süresinde teslim edilemez ise, durum Alıcı’ya bildirilir. Alıcı, siparişin iptalini, ürünün benzeri ile değiştirilmesini veya engel ortadan kalkana dek teslimatın ertelenmesini talep edebilir. Alıcı siparişi iptal ederse; ödemeyi nakit ile yapmış ise iptalinden itibaren 14 gün içinde kendisine nakden bu ücret ödenir. Alıcı, ödemeyi kredi kartı ile yapmış ise ve iptal ederse, bu iptalden itibaren yine 14 gün içinde ürün bedeli bankaya iade edilir, ancak bankanın alıcının hesabına 2-3 hafta içerisinde aktarması olasıdır.

  ALICININ ÜRÜNÜ KONTROL ETME YÜKÜMLÜLÜĞÜ:

  1. Alıcı, sözleşme konusu mal/hizmeti teslim almadan önce açıklamaları okuyup kendisine uygun danışmanlık  hizmeti satın alması gereklidir. Alıcı hizmeti almadığı sürece iptal ve iade edebilir. Mesafeli satış sözleşmesinde belirtilen hizmet teslim şekilleri gerçekleşmişse sunulan danışmanlık hizmeti iptal edilmeyeceği bilinmelidir. ALICI ,  Cayma hakkı kullanılacaksa mal/hizmet satın alınmamalıdır.   

  CAYMA HAKKI:

  1. ALICI; satın aldığı ürünün/hizmetin kendisine   hizmetin teslim edilmemesi halinde SATICI’ya müracaatla problemi bildirmek suretiyle sorunun giderilmesini isteyebilir.Fakat satın alınan hizmet satın alınır alınmaz alıcıya online üyelik ortamında mal/hizmet teslim edilmiş olur.Teslim imkansızlığı söz konusu değildir.

  2. SATICININ CAYMA HAKKI BİLDİRİMİ YAPILACAK İLETİŞİM BİLGİLERİ:

  ŞİRKET

  ADI/UNVANI:ÇANKAYA YÖNETİM DANIŞMANLIĞI SAN. TİC. LTD.ŞTİ
  ADRES:Üçgen mahallesi Sokullu Cad. Kaynakçı Apt. No:12/1 Muratpaşa Antalya
  EPOSTA:info@edilekceler.com
  TEL:08508880242
  FAKS:

   

  CAYMA HAKKININ KULLANIMI: 

  1. Cayma hakkı kullanılacak ise ürün mal hizmet satın alınmamalıdır.

  CAYMA HAKKI KULLANILAMAYACAK ÜRÜNLER:

  1. ALICI’nın isteği veya açıkça kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan ve geri gönderilmeye müsait olmayan,  tek kullanımlık danışmanlık ürünler/hizmetler,    hesaplamalar, bilgilendirmeler, formlar,belgeler,dilekçeler,  ALICI ya ulaşmış olması abonelik, kullanıcı hesabı açılmış olması halinde bu bilgi ve belgelerin kullanılıp kullanılmayacağı artık bilinemediğinden iadesi Yönetmelik gereği mümkün değildir. Ayrıca  tüketicinin onayı ile ifasına başlanan hizmetlere ilişkin cayma hakkının kullanılması da mümkün değildir.

  TEMERRÜT HALİ VE HUKUKİ SONUÇLARI

  1. ALICI, ödeme işlemlerini kredi kartı ile yaptığı durumda temerrüde düştüğü takdirde, kart sahibi banka ile arasındaki kredi kartı sözleşmesi çerçevesinde faiz ödeyeceğini ve bankaya karşı sorumlu olacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Bu durumda ilgili banka hukuki yollara başvurabilir; doğacak masrafları ve vekâlet ücretini ALICI’dan talep edebilir ve her koşulda ALICI’nın borcundan dolayı temerrüde düşmesi halinde, ALICI, borcun gecikmeli ifasından dolayı SATICI’nın uğradığı zarar ve ziyanını ödeyeceğini kabul eder.