Gizlilik Politikası

Kişisel Veriler Politikası

Mesafeli Satış Sözleşmesi

İptal ve İade Şartları

Gizlilik Politikası

YABANCILARIN YURDA GİRİŞ VE ÇIKIŞLARINDA YASAKLAR

YABANCILARIN YURDA GİRİŞ VE ÇIKIŞLARINDA YASAKLAR

it Kodları;

 

Veriş giriş işlerinde, adli para cezası ile arananlar için (I) tahdit kodu,
Mahkemede bulundurulması talep edilenler için (L) tahdit kodu,
Asayiş suçundan müzekkere ile arananlar için (J) tahdit kodu,
Terör suçundan müzekkere ile arananlar için (P) tahdit kodu,
Kaçakçılık suçundan müzekkere ile arananlar için (K) tahdit kodu,
Genel güvenlik bakımından yurtdışına çıkışı yasaklananların (D) tahdit kodu,
Türkiye’ye girmesi yasaklananların (G) tahdit kodu,
İstizana tabi olarak izinsiz yurda girişi yasaklananların (N) tahdit kodu,

Yabancılar Şubesi, Göç İdaresi Genel Müdürlüğü ve Çalışma Bakanlığı tahdit kodu programı kapsamında ise ikamet izni yada çalışma izni ihlali durumunda (V) – (G) ve (Ç)  süreli veya süresiz giriş-çıkış yasağı tahdit kodları uygulanır.

Mahkemelerce yurt dışına çıkışı yasaklananların veya vergi borcu nedeni ile yurtdışına çıkışı yasaklananların, (A) (mahkemece yasaklanan) kodu ve (B) (vergi borcu) tahdit kodu uygulanmaktadır.

Tahdit kodlarının konuluş sebepleri birbirleriyle farklılık göstermektedir. Yapılan eylemin önemine bağlı bir şekilde de tahdit süresi değişiklik göstermektedir. 

Tahdit kodu konulmasının başlıca nedenleri şunlardır:

V-69 (İkamet izni iptal edilen yabancı kişiler)
V-71 (Adreste bulunamayan yabancı kişiler)
V-70 (Sahte evlilik yapan yabancı kişiler)
V-77 (Ahıska Türkü uyruklu olmadığı halde bu şekilde başvuruda bulunan yabancı kişiler)
V-84 (10 gün içerisinde ikamet izni almak koşuluna bağlı olarak giriş yapan yabancı kişiler)
G-78 (Bulaşıcı hastalık taşıyan yabancı kişiler)
G-87 (Genel güvenlik açısından tehlike arz etmekte olan yabancı kişiler)
Ç-113 (Türkiye’ye yasadışı giriş ve çıkış yapan yabancı kişiler)
Ç-114 (Hakkında adli işlem yapılan yabancı kişiler)
Ç-115 (Ceza evinden tahliye olan yabancı kişiler)
Ç-116 (Genel ahlak ile kamu sağlığını tehlikeye atan yabancı kişiler)
Ç-117 (Kaçak çalışan yabancı kişiler)
Ç-118 (İkamet izni iptal edilen yabancı kişiler)
Ç-119 (Kaçak çalışanların, hakkındaki para cezasını ödememesi durumu)
Ç1 (Vize ya da ikamet ihlalinden kaynaklanan para cezasının ödenmemesi durumu)
Ç-135 (Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu’na aykırı davranan yabancı kişiler)
Ç-136 (Seyahat masraflarını ödemeyen yabancı kişiler)
Ç-137 (Terke davet edilen yabancı kişiler)
Ç-138 (INAD yolcu / Inadmissible Passenger)
Ç-141 (Türkiye’ye girişi bakanlık iznine tabi olan yabancı kişiler)
K (Kaçakçılıktan aranan yabancı kişiler)
N-99 (Interpol kodu)
O-100 (Semti meçhul ve yurda girişi yasaklı sığınmacı)
N-82 (İstihzan kodu / Girişi öz izine bağlı olan yabancı kişiler)
Tahdit kodları cezai ya da idari yaptırım şeklinde sonuç doğurabileceği gibi bilgi amaçlı da işlenebilmektedir. 

Tahdit veri girişleri türüne göre farklı yetkili birimlerce işlenmektedir. M,H,Y,S kodları uluslararası (Interpol) kodları olup  Interpol Daire Başkanlığı tarafından tahdit programına veri girişi yapılmaktadır.
Genel güvenlik bakımından

yurtdışına çıkışı yasaklananlar “D” kodu ile,

yurda girmesi yasaklananlar “G” kodu ile,

istizana tabi olarak izinsiz yurda girişi yasaklananlar “N” kodu ile

tahdit programına veri girişi, bilgisayardan iptali ve haklarında hudut valilikleri ve şahsın nüfusa kayıtlı olduğu il ile yapılacak yazışma Yabancılar Hudut İltica Daire Başkanlığı tarafından yerine getirilmektedir.
Mahkemelerce yurt dışına çıkışı yasaklananların veya vergi borcu nedeni ile yurtdışına çıkışı yasaklananların, “A” (mahkemece yasaklanan) kodu ve “B” (vergi borcu) kodu ile tahdit programına veri girişi ve bilgisayardan iptali bu bilgiyi alan Pasaport Şube Müdürlüğünce yapılmaktadır.
En sık karşılaşılan tahdit kodları, Deport Sorgulama ve Kaldırma konusunda ;

V-69 İkamet izni iptal edilen yabancı kişiler
Türkiye’de bir ikamet izni alıp da daha sonrasında bu ikamet izni kurallarına uyulmadığı takdirde uygulanır. Örnek vermek gerekirse; ikamet için gerekli belgelerin sahte olması vb. gibi durumlarda V-69 tahdit kodu konur ve kişiye beş (5) yıl boyunca ikamet izni verilmez.
V-71 Adreste bulunamayan yabancı kişiler
Türkiye’deki resmi makamlara bildirmiş olduğu adresinde bulunamayan yabancı uyuklu kişiler hakkında V-71 tahdit kodu konmaktadır.
V-70 Sahte evlilik yapan yabancı kişiler
Türkiye’de ikamet izni almak için sahte bir evlilik yapan yabancı uyruklu kişilerin tespit edilmesi durumunda, bu kişilerin haklarında V-70 tahdit kodu konmaktadır ve bu lişilerin beş (5) yıla kadar Türkiye’ye giriş yapmaları engellenmektedir.
V-77 Ahıska Türkü uyruklu olmadığı halde bu şekilde başvuruda bulunan yabancı kişiler
Başvurusunda Ahıska Türkü uyruklu olduğunu belirterek bu şekilde başvuru yapan yabancı uyruklu kişilerin, gerekli araştırmaların sonucunda Ahıska Türkü uyruklu olmadığının anlaşılması durumunda V-77 tahdit kodu konmaktadır. Bu kod, yabancı uyruklu kişinin bir daha Ahıska Türkü uyruklu olarak başvuru yapmasını engellemek amacıyla konulur.
V-84 10 gün içerisinde ikamet izni almak koşuluna bağlı olarak giriş yapan yabancı kişiler
On (10) gün içinde ikamet izni almak koşulu ile Türkiye’ye giriş yapan yabancı uyruklu kişilerin on (10) gün içerisinde ikamet izni almak adına yabancı şubelere başvurmamaları durumunda süreli giriş yasağı konulmaktadır.
G-78 Bulaşıcı hastalık taşıyan yabancı kişiler
Herhangi bir bulaşıcı hastalık taşıyan yabancı kişiler hakkında G-78 tahdit kodu konulur ve bu kişilerin Türkiye’ye girişleri süresiz olarak engellenir. Fakat hatalı bir teşhis yapılmışsa ya da daha sonra yabancı uyruklu kişi tedavi olup sağlığına kavuşmuş ise, yapılacak olan başvuru neticesinde Türkiye’ye giriş yasağı kaldırılır. Bunun için hukuki bir sürece gereksinim vardır ve yabancılar hukuku konusunda uzman bir danışmanla çalışmakta büyük fayda vardır.
G-87 Genel güvenlik açısından tehlike arz etmekte olan yabancı kişiler
Yabancı uyruklu kişiler hakkında bazı kaynaklara dayanılarak G-87 kodlu tahdit kodu konulabilmekte ve bu kişiler deport (sınır dışı) edilmektedirler. G-87 kodu konulan bazı kişilerin deport (sınır dışı) edilmesiyle kendi ülkelerinde de hayatları risk altına girmektedir. Daha önceki yıllarda Anayasa Mahkemesi’ne açılan bir davada, hakkında G-87 tahdit kodu konulan yabancı uyruklu kişinin deport (sınır dışı) edilmesi halinde kendi ülkesinde hayatının risk altına gireceği ve bu kişinin genel güvenlik açısından kesin bir şekilde tehlike arz etmemesi nedenleri gerekçe gösterilmiş ve bu işlem iptal edilmiş, bununla birlikte yabancı uyruklu kişi sınır dışı da edilmemiştir.  
Ç-113 Türkiye’ye yasadışı giriş ve çıkış yapan yabancı kişiler
Türkiye’ye yasa dışı şekillerde giriş yapan yabancı uyruklu kişiler hakkında Ç-113 kodlu tahdit kodu konularak bu kişilerin iki (2) yıl boyunca Türkiye’ye girişleri engellenir. Bunun yanında ek olarak idari para cezası da kesilir. Eğer idari para cezası ödenir ise, yabancı uyruklu kişi Türkiye’ye sadece 2 yıl boyunca giriş yapamaz, ancak idari para cezasının ödenmemesi durumunda iki (2) yıla ek olarak beş (5) yıl daha Türkiye’ye giriş engellenir. İdari para cezası uygulanması da bir idari işlem olduğundan ötürü yargı yolu açıktır.  
Ç-114 Hakkında adli işlem yapılan yabancı kişiler
Yabancı uyruklu kişinin, Türkiye’de bulunduğu süre içerisinde herhangi bir adli işleme konu olması halinde suçlu olup olmamasına bakılmaksızın hakkında bir (1) yıl boyunca Türkiye’ye giriş yasağı uygulanmaktadır.
Ç-115 Ceza evinden tahliye olan yabancı kişiler
Türkiye’de suç işleyip de Türkiye’deki hapis cezasını tamamlayarak tahliye olan yabancı uyruklu kişiler hakkında bir (1) yıl süre ile Türkiye’ye giriş yasağı uygulanır.
Ç-116 Genel ahlak ile kamu sağlığını tehlikeye atan yabancı kişiler
Genel ahlaka aykırı bir şekilde davranan ya da kamu sağlığını tehlikeye atan yabancı uyruklu kişilerin Türkiye’ye tekrar girişleri bir (1) yıl boyunca engellenir. Bar, gece klübü vb. yerlerden alınan yabancı uyruklu kadınlar hakkında kolluk kuvvetleri tarafınca yakalama tutanağına ‘fuhuş yapmak amacı ile söz konusu mekâna geldiği değerlendirilmektedir’ ifadesi yazılmakta ve sırf bu ifade ile yabancı uyruklu kadınların ikamet ya da çalışma izinleri iptal edilmektedir. Ek olarak yabancı kişiler bu sebep ile deport (sınır dışı) edilebilmektedirler.  
Ç-117 Kaçak çalışan yabancı kişiler
Türkiye’de kaçak bir şekilde çalışan yabancı uyruklu kişiler hakkında Ç-117 tahdit kodu konur ve bu kişilerin bir (1) yıl süre ile Türkiye’ye tekrar girişleri engellenir. Ayrıca idari para cezası da uygulanmaktadır.
Ç-118 İkamet izni iptal edilen yabancı kişiler
Türkiye’de ikamet izni almış olan yabancı uyruklu kişilerin, ikamet izinlerini başka amaçlar ile kullandıklarının tespit edilmesi halinde, haklarında Ç-118 tahdit kodu uygulanır ve Türkiye’ye beş (5) yıl boyunca girişleri de engellenir.
Ç-119 Kaçak çalışanların, hakkındaki para cezasını ödememesi durumu
Türkiye’de kaçak bir şekilde çalışan yabancı uyruklu kişilere, verilen idari para cezasının Türkiye’den çıkış esnasında ödenmemesi durumunda Ç-119 tahdit kodu işlenir ve bu kişilerin beş (5) yıl boyunca Türkiye’ye girişleri engellenir. Ayrıca idari para cezası da uygulanmaktadır.
Ç1 Vize ya da ikamet ihlalinden kaynaklanan para cezasının ödenmemesi durumu
Vize ya da ikamet ihlali yapan yabancı uyruklu kişiler hakkında uygulanan idari para cezasının, Türkiye Cumhuriyeti’nden çıkış yaparken ödenmemesi durumunda yabancı kişi hakkında Ç1 tahdit kodu işlenir ve bu kişinin beş (5) yıl süre ile tekrar Türkiye’ye giriş yapması engellenir. Deport cezası ve vize ihlal konularının geniş içeriğe sahip konular olması nedeni ile bu konuda ayrı bir sayfamız bulunmaktadır. İlgili yazı için lütfen Deport Ceza Hesaplama sayfamızı inceleyiniz.
Ç-135 Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu’na aykırı davranan yabancı kişiler
6458 olarak da bilinen YUKK’a (Yabancılar ve uluslararası koruma kanunu) aykırı bir şekilde davranan yabancı uyruklu kişilere idari para cezası uygulanmaktadır. Bu para cezasının ödenmemesi durumunda ise haklarında Ç-135 tahdit kodu konularak beş (5) yıl süre ile Türkiye’ye giriş yapmaları engellenmektedir.
Ç-136 Seyahat masraflarını ödemeyen yabancı kişiler
Yabancı uyruklu kişilerin sınır dışı (deport) edilirken seyahat masraflarının kendileri tarafından karşılanamaması durumunda bu masraflar Türkiye Cumhuriyeti devleti tarafından karşılanır ve kişi hakkında Ç-136 tahdit kodu işlenerek tekrar giriş yapabilmesi için tüm bu masrafları ödemesi istenir.
Ç-137 Terke davet edilen yabancı kişiler
Göç idaresi tarafınca belirli süreler içerisinde Türkiye’yi terk etmeye davet edilen yabancı uyruklu kişilerin bu süreler içerisinde Türkiye’yi terk etmemesi halinde, haklarında Ç-137 tahdit kodu işlenir ve bu kişilerin Türkiye’ye 5 yıl boyunca girişleri engellenir.
Ç-138 INAD yolcu / Inadmissible Passenger
Türkiye’ye giriş yapması yasak olan yabancı uyruklu kişilerin, ülkeye giriş yaparken bu yasaklı durumlarının fark edilmesi halinde hakkında Ç-138 tahdit kodu işlenmekte ve bu kişilerin beş (5) yıla kadar Türkiye’ye girişleri engellenebilmektedir.
Ç-141 Türkiye’ye girişi bakanlık iznine tabi olan yabancı kişiler
Türkiye’de ya da yurt dışında, Türkiye’nin aleyhine işlemiş olduğu adli ya da idari kanun ihlali dolayısıyla ülkemize girişi T.C. İç İşleri Bakanlığı tarafından engellenmiş yabancı uyruklu kişinin pasaport bilgilerine, Türkiye’den sınır dışı (deport) edilirken ya da giriş yapmadan önce alınan istihbarat bilgisi dahilinde Göç İdaresi tarafınca uygulanan bir tahdit kodudur.
(Kaçakçılıktan aranan yabancı kişiler
K numaralı tahdit kodu genel olarak kaçakçılık suçlarına bulaşan ve aranmakta olan yabancı uyruklu kişiler için konulur. Bu kod giriş yasağı vermeyebilir, bununla birlikte yabancı uyruklu kişinin yurt dışına çıkışını engellemek amacı ile de konabilmektedir.
N-99 Interpol kodu
N-99 Interpol The International Criminal Police Organization (Uluslararası Kriminal Polis Teşkilatı) tahdit kodu kendi ülkesinde ya da Interpol sistemi üyesi bir ülke tarafından hakkında Interpol arama kararı çıkarılan kişiler bakımından konulmaktadır. Bu kod türü aynı zamanda Türkiye’ye giriş yasağı konulmasına da neden olabilmektedir. Türkiye’ye giriş yasağı konması konusunda takdir yetkisi ise devlete aittir.  
O-100 Semti meçhul ve yurda girişi yasaklı sığınmacı
‘O-100 kodu, Semti meçhul ve yurda girişi yasaklı sığınmacı tahdit kodudur. Türkiye’deki İl Göç İdaresi Müdürlüklerine sığınmacı konumunda başvuru yaparken beyan ettiği adreste bulunmadığı rutin kontrol ya da şikayet gibi bir uygulama ile tespit edilen ve Türkiye’ye girişi yasaklanmış sığınmacı yabancı uyruklu kişiler hakkında Türkiye’den sınır dışı edilirken O-100 numaralı bu tahdit kodu uygulanır.
N-82 İstihzan kodu / Girişi ön izine bağlı olan yabancı kişiler
N-82 tahdit kodunda yabancı uyruklu kişi, Türkiye’ye giriş yapmak için bir ön izin almak zorundadır. Ancak bu izne uygulama noktasında hemen hemen hiçbir zaman izin verilmemektedir. Bu durum Türkiye’ye giriş yasağının bir uygulamasıdır. Böyle bir durumda dava açılıp ilgili kod iptal edilmeden yabancı uyruklu kişinin Türkiye’ye girebilmesi mümkün değildir.

Tahdit Kodu Nasıl Kaldırılır?
Yukarıda yabancı uyruklu kişiler hakkında farklı sebeplerden ötürü farklı tahdit kodları konulduğunu ve bunlara bağlı olarak Türkiye’ye tekrar giriş yapabilme sürelerinin de değişiklik gösterdiğini açıkladık. Tahdit kodlarının kaldırılabilmesi için idare mahkeme yolu olduğu gibi bazı durumlarda da idari başvuru ya da meşruhatlı davetiye ile de tahdit kodları kaldırılabilir. 
Tahdit Kodu Kaldırılması için İdari Dava
Haklarında deport (sınır dışı) kararı alınan ve tahdit kodu işlenen yabancı uyruklu kişiler, zamanında açacakları bir dava ile bu kararın iptal edilmesini sağlayabilir. Her tahdit koduna göre değişik bir işlem yapmak ve davada başka türlü bir savunma yapmak gerekecektir. Fakat burada önemli olan davayı doğru zaman içerisinde açabilmek ve yabancılar hukuku konusunda tecrübeli, yetkin bir avukat ile çalışmaktır. Bazı firmalar yabancılara danışmanlık vermek adı altında hukuk hizmeti de vermeye çalışmaktadır. Fakat davalarda temsil hizmeti yalnızca avukatlarca verilebilecek bir hizmettir.  
Tahdit Kodu Kaldırma Davası Ne Kadar Sürer?
Deport sorgulama ve kaldırma konusundaki Tahdit kodunun kaldırılmasına karşı açılacak olan dava yaklaşık olarak 1 sene civarında sürebilmektedir. Ancak dava ile birlikte yürütmenin de durdurulması talep edildiğinden ötürü hakim yürütmenin durdurulması kararı verir ise, yabancı uyruklu kişi Türkiye’ye giriş yapabilecektir. Söz konusu yürütmenin durdurulması kararı genellikle 20 ile 30 gün içerisinde alınmaktadır. Eğer hakkında sınır dışı (deport) kararı verilmiş olan bir yabancı uyruklu kişi var ise ve bu kişiye hem tahdit kodu konulmuş ise hem de bu yabancı uyruklu kişi halen Türkiye’de ise; böyle bir durumda yabancı kişi adına vakit kaybetmeden hem deport kararı iptali hem de tahdit kodu kaldırılması davalarını açmak en doğru yoldur. Sınır dışı (deport) kararına karşı iptal davası açılması durumunda yabancı uyruklu kişinin sınır dışı (deport) edilebilmesi için iptal davasının sonucu beklenmelidir. Yani yabancı deport (sınır dışı) edilemez. Tahdit kodu da yurda girişi engellediğinden ötürü iki karar da bir bakıma davalar ile engellenmektedir.
Tahdit Kodu Kaldırılması İçin Meşruhatlı Davetiye Başvurusu
Bazı nadir durumlarda yabancı uyruklu kişinin tahdit kodunun kaldırılmasında yalnızca idari bir başvuru yetmektedir. 

 

Paylaş