Sgk Kayıt İnceleme Ve Denetim Problemleri

Sgk Kayıt İnceleme Ve Denetim Problemleri

SGK  DENETİM VE KAYIT İNCELEME SORUNLARI

Sosyal Güvenlik Hizmetleri, ekibimiz, olanaklarımız ve size sağlayabileceklerimiz ile ilgili bize ulaşın: amacımız, toplumda güven oluşturmak ve önemli sorunlara çözümler üretmektir. Biz,  SOSYAL GÜVENLİK  alanında kaliteli hizmet sunmaya odaklanmış, bir topluluğuz.

 Danışmanlık hizmetlerimizle, sosyal güvenlik alanında, şirketlerin kanunlara uyumlu hale getirilmesi, bu konudaki risklerin doğru yönetilmesi ve zamanında, verimli ve doğru öngörü ile planlama yaparak, teşvik fırsatlarını yakalayabilmeleri için deneyimli, teknik bilgiye sahip ve Sosyal Güvenlik mevzuatının  uygulanması  konusunda uzmanlaşmış ve devlet tecrübesine sahip, kurumda ve özel sektörde çalışmış ekibimizle, sizler için alternatif çözümler üretmekteyiz.

Sosyal Güvenlik ile ilgili tüm konularda risklerinizi azaltarak, fırsatlarla tanışmanızı sağlarız.

 

Sosyal güvenlik incelemelerinde danışmanlık

İşyeri kayıt ve belgelerinin denetime hazırlanması

Denetim sırasında müşteriye mevzuat desteği

Denetim raporlarındaki önerilerin değerlendirilmesi, itiraz

Sosyal güvenlik dava danışmanlığı. Şirket avukatlarına dava ve itiraz dilekçelerinin hazırlanması sürecinde mevzuat desteği vermekteyiz.

 

Sigorta primi teşvik, destek ve indirimlerden faydalanmak için, genel olarak ilgili kanundaki teşvik şartlarının sağlaması gerekmekle birlikte, ayrıca işyerinde yapılan kontrol ve denetimlerde veya kamu kurum ve kuruluşlarından sosyal güvenlik kurumuna gelen evraklardan, çapraz sorgulama sistemi ile, çalıştırılan kişilerin sigortalı olarak bildirilmediği, veya bildirilen sigortalının fiilen çalıştırılmadığı yönünde, herhangi bir tespitin bulunmaması gerekir.

Teşvik, destek ve indirimlerden faydalanmama süreleri ile alakalı 08.03.2017 tarih ve 30001 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 6824 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un 17. maddesi ile 5510 sayılı kanuna ek 14 madde ilave edilerek teşviklerden men (yasaklanma) edilme sürelerinde yeni düzenleme yapılmıştır

“Sosyal Güvenlik sistemi kapsamında, işverenler açısından işgücü maliyetlerinin azaltılmasında önemli katkısı olan istihdam teşviklerinden, sigortasız işçi çalıştırdığı tespit edilmesi halinde bir yıl süreyle yararlanmama gibi, ağır bir yaptırımla karşılaşılmaktadır.

Bazen insan kaynaklarının hatası, bazen misafir defterine sehven işci-çalışan yazılması, kamu kurumlarının denetiminde yapılan işveren hataları, buna benzer birçok konuda kayıtdışı problemleri ve bunların çözüm ve önlenmesi yöntemleri ile yanınızdayız.

Kayıt dışı ve sahte sigortalı bildirimi yapılan işyerlerinin, faydalandıkları veya faydalanmak istedikleri teşvik, destek ve indirimlerin sürelerini, hangi teşviklerden faydalanabileceklerini değişiklik öncesini ve sonrasını, kayıt dışılık ve sahte sigortalılığın, çalışan, işveren, meslek mensubu, sosyal güvenlik kurumu ve ülke ekonomisi üzerine etkilerini sizlerin üzerinde sıfıra indirmekteyiz.

Mahkeme kararıyla veya yapılan kontrol ve denetimlerde,  çalışan yüzdesine göre, çalıştırdığı kişileri sigortalı olarak bildirmediği veya bildirilen sigortalıyı fiilen çalıştırmadığı tespit edilen işyerleri, ilk tespitte bir ay süreyle, ilk tespit tarihinden itibaren üç yıl içinde, tekrar eden her bir tespit için ise, bir yıl süreyle sigorta primi teşvik, destek ve indirimlerden de yararlanılamaz,  denilmektedir.

Danışmanlık olarak, sosyal güvenlik alanında, şirketlerin kanunlara uyumlu hale getirilmesi, bu konudaki risklerin doğru yönetilmesi ve zamanında, verimli ve doğru öngörü ile planlama yaparak, teşvik fırsatlarını yakalayabilmeleri için deneyimli, teknik bilgiye sahip ve Sosyal Güvenlik mevzuatının  uygulanması  konusunda uzmanlaşmış ve devlet tecrübesine sahip, kurumda ve özel sektörde çalışmış ekibimizle, sizler için alternatif çözümler üretmekteyiz.

Sosyal Güvenlik ile ilgili tüm konularda risklerinizi azaltarak, fırsatlarla tanışmanızı sağlarız.

Kurumsal olarak  hizmet veren, konusunda uzman, yenilikçi ve en deneyimli ekiple yanınızdayız.

Müşterilerimizin problemlerini ve özel ihtiyaçlarını tespit eder,  en hızlı, bir şekilde  çözüm önerileri sunarız.

    Bu konuda yardım ve danışmanlık hizmeti almak için, bizlere info@kamilcankaya.com mail adresinden yazabilir, yada 0850 888 0 242 no lu telefondan bizlere ulaşabilirsiniz.

 Saygılarımla.

     Kamil ÇANKAYA

Sosyal Güvenlik Uzmanı