Otomatik Bilgi Paylaşımı

GURBETÇİ YE OTOMATİK BİLGİ PAYLAŞIMI ŞOKU ? SON GÜNLER!

Banka hesaplarınız konusunda yapılması gerekenler ile tapu ve diğer malvarlıklarınızla ilgili yardım almak malvarlığınızı gizlemek için bizlerle iletişime geçebilirsiniz.

DİKKAT!!!.  Mağdur olmayın.

Hertürlü otomotik bilgi paylaşımı öncesi malvarlığı gizleme,  yurtdışı borçlanma işlemleriniz ve yapılmış olan yurtdışı borçlanmaların doğruluğunun kontrolü, yine emekli maaşınızın hesaplanması, iş ve işlemlerin bizim tarafımızdan profesyonelce yapılması  ve  SGK dan en yüksek emekli maaşını alabilmek için,  bizleri çekinmeden aşağıdaki iletişim bilgilerinden, bizimle kontağa geçebilirsiniz.

Saygılarımla.

Kamil ÇANKAYA

Sosyal Güvenlik Uzmanı

 

Telefon: +90 850 888 0 242    

Watsap: +90 533 432 04 43    e-mail:  info@kamilcankaya.comSon zamanlarda, gurbetçinin bedelli askerlik zammı, SSK’ dan emekliliğin kaldırılması, yurtdışı borçlanmaların bağkura sayılması, emekliliğe %40 zam yapılması, cep telefonlarının harçlarının  zamlanması, emeklilik maaşlarının düşürülmesinden sonra, bu yılın sonunda tamamlanacak teknik altyapı ile birlikte, bu defa da otomatik bilgi paylaşımı ile vatandaşlarımız yeni problemler ile karşı karşıya gelecektir.

Her ne kadar yapılan düzenlemeler gurbetçimizi zorlasa da, otomatik bilgi paylaşımı, birçok vatandaşımızı derinden üzecek cinsten olacak.

Yurtdışında çalışanlar,  yaşayanlar veya başka ülke vatandaşlığına geçen gurbetçilerimiz,  Türkiye’deki finansal bilgilerini, ve ticari İşletmelerinin bulunduğu ülke makamlarına bildirmeyenler,  zor durumda kalacaklar ve maalesef ki vatandaşlarımız, bu konuda, tam bir bilgi sahibi de değiller.

Yaşadıkları ülke dışında geliri ve işi olan vatandaşlarımız, bu gelirlerini ve ticari kazançlarını şayet   yaşadıkları ülke makamlarına bildirmedilerse, incelemeler sonucunda hem maddi zarara uğrayacaklar, hem de  haklarında cezai sorumluluklar doğacaktır.

Otomatik bilgi paylaşımı  nedir?

Türkiye’nin de taraf olduğu,  116 OECD ülkesinin imzaladığı “Vergi Konularında Karşılıklı İdari Yardımlaşma Sözleşmesi” Türkiye açısından, 2019 yılı sonunda  karşılıklı bilgi aktarımına başlıyor. Türkiye uluslar arası olan bu sözleşmeyi 20.05.2017 tarihinde imzaladı ve  7018 sayılı kanun ile de TBMM den geçerek, Türkiye de otomotik bilgi paylaşımı yürürlüğe girdi.  

Bilindiği üzere , usulüne uygun yürürlüğe giren  uluslarası sözleşmelerin, anayasaya aykırılığından söz edilemez. Dolayısı ile, işbu kanun ile ilgili yurtdışında yaşayan  vatandaşlarımızın, gerek yaşadıkları yada bulundukları ülke açısından, gerekse Türkiye açısından,  ciddi maddi zararları olabileceği gibi , ceza davaları ile de başları ağrıyacak gibi gözüküyor.

Otomatik bilgi paylaşımının kapsamı nedir?

Türkiye açısından finansal bilgilerin paylaşımı ve kurumlar vergisi, gelir vergisi ve katma değer vergisine ilişkin bilgiler, taraf ülkelerle  karşılıklı olarak paylaşılacaktır.

Bu anlaşmaya taraf olan ülkelerle, rapor edilebilir finansal, banka,borsa veya gelir getirici kurumlardaki hesapların yanı sıra,  diğer bilgilerde bu değişime tabi tutulacaktır.

Banka ve her tür finans kurumundaki bilgiler, yıl sonu faiz ve değer artışı kazançları ile birlikte, finans kurumundaki hesaplar ve  miktarların da, bu paylaşıma tabi olacağı açıktır. Hayat sigortası, bireysel emeklilik sigortası, her türlü kar ortaklığı gibi kazanç/değerlerde, paylaşım kapsamına girecektir.

Bu aşamada ise,  bu değişime tabi tutulacak bilgiler, ayrıca yapılan  ödemelerin ve kazanç tutarlarının, nicelik ve  niteliksel bilgi değişimi yapan ülkenin, kanunlarına göre değerlendirildiğinde, durum çok daha karmaşık ve vahim  hale gelebilecektir.

Bilgiyi veren ülke, vatandaşa yapılan ödemeyi emeklilik sistemi ödemesi olarak değerlendirirken, bilgiyi alan ülke ise bunu birden fazla sistem olarak, faiz geliri   sistem ödemesi olarak ta, değerlendirebilecektir.

Vergisel boyutu neyi kapsamaktadır?

Türkiye’de var olan  ticari işletmelerinizin tamamı, yurtdışında yaşadığınız ülke, yada çalıştığınız ülkedeki resmi kurumlara, yurtdışındaki ticari işlemlerinizin tamamı da  Türkiye’ de ki kurumlarla paylaşılacak, vergisel konularda karşılıklı olarak yapılan, bilgi değişimi, iki ülkede birden eşzamanlı vergi incelemeleri, tahsilat yardımlaşmaları, tebligat, ve diğer konularında, karşılıklı  iş ve işlemler söz konusu olacaktır. Mevduat bilgileriniz haricinde, kasa, saklama hesapları gibi, sadece finansal kuruluşlarda bulunan, finansal hesap bilgileri de bu kapsamda, vergisel işlemlere tabi olacaktır.

Bizlerde otomatik bilgi paylaşımı sürecinde, yanınızda olmaya devam edeceğiz.

İdari yardımlaşma, taraf ülkelerde ikamet eden, çalışan, ticari işyeri  olan vatandaşlar ile sınırlı kalmayıp, bir başka üçüncü  ülke de de ikamet eden vatandaşlarda bu sözleşme kapsamında olacaktır.

 

GURBETÇİMİZ ZARAR GÖRECEK. DİKKAT!!!

İlk olarak yurtdışında her türlü sosyal yardım alan gurbetçilerimiz ve işletmesinin şahsi iflasını ilan etmiş vatandaşlarımız, bundan büyük  ölçüde etkilenecek. Bu aşamada  Türkiye’de geliri ve finansal hesapları bulunurken, yurtdışında yardım alanların bu yardımı kesilecek, bu zamana kadar verilen yardımlar ise faizi ile birlikte  kendilerinden istenecektir.

İşin asıl üzücü yanı ise, bulundukları ülkedeki kamu kurum ve kuruluşlarına, gerçeğe aykırı beyanda bulunduklarından ve ilgili ülkedeki kamu kurumlarını zarara uğratmaktan dolayı da, haklarında  ceza davası açılabilecektir. 

Hatta bu durumda olanlar, mevcut ülkenin parasını, başka ülkeye aktarmaları nedeniyle, ülkenin zarara uğratıldığına varan suçlamalar ile de,  karşı karşıya kalabilir, devamında kazançların Türkiye’ de hangi kişilerin hesaplarında, nasıl toplandığı, parasal büyüklükler, kayıt dışı finansal yurtdışı gelirlerinin ülkemize nasıl aktarıldığı, dolayısıyla da bu durumdan yargılanıp ceza alınması halinde, ülkeyi zarara uğratmak suçu öne sürülerek, deport işlemlerine kadar varan, Avrupa Birliği ülkesinden, hiç beklenmedik farklı senaryolar üretilecek ve yaşanacaktır.    

Hiç yardım almayanların durumu ne olacak?

Yardım almayan vatandaşlarımız ise,   Türkiye’ deki gelirlerini ve emekli aylıklarını, sözleşmeli ülke olup olmadığına bakılmaksızın, yurtdışı makamları ile paylaşmamış ise, bu durumda   yaşanılan yada çalışılan  ülke emeklilikten kaynaklı % de olarak vergi farklarını hesaplayıp, faizleri ile birlikte talep edilebilirler.

Yine yurtdışı gelirlerini, Türkiye’ye bildirmeyen vatandaşlarımız da, Türkiye’ nin   uğradığı vergisel zararlar kendilerinden  talep edebilecek, gerçeğe aykırı beyanda bulunanlardan da bu maddi zarar talep edilecek ve haklarında ceza davası da açılabilecektir.

Ayrıca, Türkiye’den yurtdışı borçlanma sureti ile emekli aylığı alanlar, yine akit ülke olup olmadığına bakılmaksızın, yurtdışında çalışıyor veya sosyal yardım alıyor ise, Türkiye’ den  alınan  emekli aylıkları, sosyal güvenlik kurumu tarafından, emekli maaşları faizleri ile birlikte geri istenecek, ayrıca ceza davası da açılabilecektir. Vatandaşlarımız,  içinde bulundukları  farklı özel durumları  ile ilgili, bilgi almak için bizlerle irtibata geçebilirler.

GURBETÇİ TÜRKİYE’DEKİ MAL VARLIĞINI GİZLEMELİ.

Avrupa'da yaşayan vatandaşlarımız, Avrupa ülkeleri tarafından, Türkiye'deki gelir ve mal varlıklarının  sorgulanması üzerine, panik ve telaş içinde Türkiye'de ki yetkili kişilerin bir açıklama yapması, yada bu konuya bir açıklık getirilmesini istiyorlar. Aynı zamanda Avrupa'daki vatandaşlarımızın uğradığı bu mağduriyet karşısında, Türkiye mahkemelerinden gizlilik konusunda davalar açılmaya devam ediyor. Bu konuda sorun yaşamak istemeyenlerin, Türkiye'den bu konu ile ya kanun çıkmasını, ya da her kişinin kendi durumu ile ilgili Avrupa'ya bilgi akışını kvkk  ile kişisel verileri gizlemek için  ülkemizde dava açarak bu durumun  önüne geçmeye çalışmaktadır.

Gurbetçilerimiz bize müracaat tarihinden itibaren 1 ay içerisinde, tapudaki kayıtlı gayrimenkullerinizi, banka mevduat finans ve kasa hesaplarınızın 3. kişilere verilmesine,  Kişisel Verileri Koruma Kanunu (KVKK)   gereğince engel olunmak için, tüm girişimler tarafımızca yapılmaktadır.

Bu yasa, Avrupa Birliği ülkeleri başta olmak üzere, diğer ülkelerle bilgi paylaşımına Türkiye olarak başlamamız için idari, teknik ve yasal yapı, 2019 yılının sonuna kadar tamamlanacaktır.Yani son  ay içerisindeyiz.

 Artık, eskisi gibi yapılan şikayetler dahil olmak üzere, öncelikle  avrupada ki kurumlar tarafından,   vatandaşlarımız çağrılıp, hakkınızda var olan şikayet ile ilgili bilgi ve taahhüt alınır, buna istinaden de herhangi bir  resmi işlem yapılmazdı.

Son zamanlarda  ise, Hollanda, Avusturya gibi ülkelerde, bu durumların yaşanması halinde, ilgili kurumlar sizin bilginize  başvurmadan, size bilgi vermeden, direkt olarak Türkiye’ den konuyu araştırmaktalar ve gerekli tedbirleri almakta ve aldırmaktadırlar.

 

Banka hesaplarınız konusunda yapılması gerekenler ile tapu ve diğer malvarlıklarınızla ilgili yardım almak malvarlığınızı gizlemek için bizlerle iletişime geçebilirsiniz.

DİKKAT!!!.  Mağdur olmayın.

Hertürlü otomotik bilgi paylaşımı öncesi malvarlığı gizleme,  yurtdışı borçlanma işlemleriniz ve yapılmış olan yurtdışı borçlanmaların doğruluğunun kontrolü, yine emekli maaşınızın hesaplanması, iş ve işlemlerin bizim tarafımızdan profesyonelce yapılması  ve  SGK dan en yüksek emekli maaşını alabilmek için,  bizleri çekinmeden aşağıdaki iletişim bilgilerinden, bizimle kontağa geçebilirsiniz.

Saygılarımla.

Kamil ÇANKAYA

Sosyal Güvenlik Uzmanı

 

Telefon: +90 850 888 0 242    

Watsap: +90 533 432 04 43    e-mail:  info@kamilcankaya.com