İsviçre Prim Transferi

İsviçre Prim Transferi


İsviçre Prim Transferi

İsviçre prim transferi hakkında bilgi sahibi olmanız için, aşağıdaki yazıyı sizler için hazırladık. Fakat uygulamada gerek tüm çalışma sürelerinin işveren ve işci paylarının tamamının alınması ve emekli maaşının düşmesi gibi çok ciddi sorunlarla karşılaşılmaktadır. Lütfen dikkat!

DİKKAT!!!

Vatandaşlarımız, uygulamada yaşanan genel sorunlardan olan, tüm yurtdışı sürelerinizin borçlandırılması sorunu, bu nedenle  SGK ya çok fazla ödeme yapmanız ve buna karşılık olarakta maalesef ki  düşük emekli maaşı almak zorunda kalmaktadırlar.

 İsviçre çalışmalarınızın tamamını transfer edebilmek, daha az SGK ödemesi yapmak ve emekli maaşınızın yüksek olması  için  info@kamilcankaya.com adresinden bizlere yazabilir yada  +90 850 888 02 42 no lu telefonu arayabilirsiniz.

Watsap : +90 533 432 04 43 

 

İsviçre’de geçen çalışmalara ait primleri Türkiye’ye transfer şartları nelerdir?

Türkiye-İsviçre Sosyal Güvenlik Sözleşmesini tadil eden ve 01/06/1981 tarihinde yürürlüğe giren ek sözleşmenin 10.a maddesi gereğince sigortalıların prim transferi talebinde bulunabilmeleri için;

a) İsviçre Yaşlılık, Ölüm ve Malullük aylıklarından yararlanmamış olmaları,

b) Türkiye’de veya üçüncü bir ülkede yerleşmek gayesiyle, İsviçre’yi kesin olarak terk etmiş olmaları gerekmektedir.

 

İsviçre’de Geçen Çalışmalara Ait Hangi Primler Transfer Ettirilebilir?

Türkiye-İsviçre Sosyal Güvenlik Sözleşmesini tadil eden ve 01/06/1981 tarihinde yürürlüğe giren ek sözleşmenin 10.a maddesi gereğince, İsviçre’de çalışan Türk vatandaşlarının İsviçre’deki çalışmaları esnasında uzun vadeli sigorta kollarına (yaşlılık, ölüm) kesilen primlerinin (malullük hariç) işçi ve işveren hissesinin tamamının Kurumumuza transfer edilme imkanı getirilmiş bulunmaktadır.

Primleri Kurumumuza transfer edilen sigortalıların, İsviçre’deki hizmetleri tasfiye edilir. Kendileri veya hak sahipleri bir daha söz konusu primler nedeniyle İsviçre sigorta mercilerinden hiçbir hak talep edemezler.


İsviçre’de Geçen Çalışmalara Ait Primlerin Tarafınıza Ödenmesi, Hangi Şartlarda Mümkündür?

Türkiye-İsviçre Sosyal Güvenlik Sözleşmesini tadil eden ve 01/06/1981 tarihinde yürürlüğe giren ek sözleşmenin 10.a maddesi gereğince, İsviçre sigorta merciinden transfer edilen primler sigortalılara,

a) İsviçre’de geçen çalışmalarını 3201 sayılı Kanuna göre müracaat ederek borçlanıp ödemeleri veya borçlarının İsviçre’den transfer edilecek primlerinden mahsup edilerek, bakiyesinin iadesini talep etmeleri halinde,

b) Türkiye’deki sigortalı çalışmaları ile İsviçre sigorta merciinden transfer edilen primlerine ilişkin süre birlikte nazara alındığında, 5510 sayılı Kanunun 28.Maddesine göre, yaşlılık aylığına hak kazanamaması durumunda kadın ise 58, erkek ise 60 yaşını doldurmuş olması halinde, Türkiye-İsviçre Sosyal Güvenlik Sözleşmesi hükümleri uyarınca transfer edilen primleri anılan Kanuna göre toptan ödeme olarak,

c) Transfer edilen primler Kurumumuzca bağlanan aylığında değerlendirilerek, aylığında artış meydana getiriyor ise aylığı arttırılmakta, artma meydana getirmiyor ise tarafına iade edilmektedir.

Aylığa Yetecek Kadar Sürenin Borçlanılması Halinde, Transfer Edilen Primlerin Tamamını Alabilmek Mümkün Müdür?

22/05/1985 tarihinde yürürlüğe giren 3201 sayılı Kanunda yurtdışında çalışılan sürelerin tamamını borçlanma zorunluluğu bulunmamaktadır.
Ancak, İsviçre ile Kurumumuz arasındaki Sosyal Güvenlik Sözleşmesine göre çalışılan sürelerin tamamının borçlanılması halinde İsviçre’de kesilen primlerin tümünün iadesi mümkün olmaktadır. Kısmi borçlanma yapıldığında primlerin borçlanılan süreye tekabül eden kısmı iade edilmekte ve borçlanılmayan süredeki günler Türkiye de geçmiş hizmet olarak kabul edilmektedir.

İsviçre Prim Transferi İçin Nereye Başvurulur?   

Prim transferi için İsviçre’deki çalışma sürelerinin tamamını gösterir hizmet cetveli, hizmet cetveli yok ise çalışılan iş yerlerinin unvan ve adresleri ile çalışma sürelerinin eksiksiz belirtileceği dilekçe ile nüfus cüzdanının önlü arkalı okunaklı fotokopisi, CH/TR 11 Formülerinin (prim transfer talep dilekçesi) tanzim ve tasdikinin temini için Sosyal Güvenlik İl Müdürlükleri / Sosyal Güvenlik Merkezlerine başvurması gerekmektedir.

Vatandaşlarımız, uygulamada yaşanan genel sorunlardan olan, tüm yurtdışı sürelerinizin borçlandırılması sorunu, bu nedenle  SGK ya çok fazla ödeme yapmanız ve buna karşılık olarak ta maalesef ki  düşük emekli maaşı almak zorunda kalmaktadırlar.

İsviçre çalışmalarınızın tamamını transfer edebilmek, daha az SGK ödmesi yapmak ve emekli maaşınızın yüksek olması  için  info@kamilcankaya.com adresinden bizlere yazabilir yada  +90 850 888 02 42 no lu telefonu arayabilirsiniz.

Watsap :+90 533 432 04 43