Gizlilik Politikası

Kişisel Veriler Politikası

Mesafeli Satış Sözleşmesi

İptal ve İade Şartları

Gizlilik Politikası

SGK DAVALARINDA MAHKEME KARARLARI UYGULAMASI

SGK DAVALARINDA MAHKEME KARARLARI UYGULAMASI

İş mahkemesinde SGK aleyhine açılan bazı davalar yerel, mahkemenin kararına müteakip 30 gün içinde infaz edilmekte, istinaf ve Yargıtay aşamaları gibi temyiz süreçleri beklenmemektedir.

SGK Davalarında Kesinleşen/Kesinleşmeyen Mahkeme Kararları Uygulaması

 SGK : 2018/38 ve  2014/30 sayılı Genelgeler.

 KESİNLEŞMEDEN UYGULANAMAYACAK YARGI KARARLARI: 

5521 sayılı İş Mahkemeleri Kanunda  “Hizmet akdine tabi çalışmaları nedeniyle zorunlu sigortalılık sürelerinin tespiti talebi ile işveren aleyhine açılan davalarda, dava Kuruma re’sen ihbar edilir. İhbar üzerine davaya, davalı yanında feri müdahil olarak katılan Kurum, davaya yanında katıldığı taraf başvurmasada, kanun yoluna başvurabilir. Kurum, yargılama sonucu verilecek kararı ise kesinleştikten sonra uygulamakla yükümlüdür” hükmü yer almaktadır.

SGK 2014/30 sayılı genelgede “ 6100 sayılı Kanun’da yer alan kesinleşmeden icra edilemeyen hususlara ilişkin kararlar ile hizmet tespit davaları sonucu verilen kararlar kesinleşmeden icra edilemeyeceğinden; bu yöndeki kararlara ilişkin başvuruların kararların kesinleşmesinden sonra yapılması gerekmektedir.

SGK’nın 2018/38 sayılı genelgede : SGK ile ilgili açılan davalarda;

Kesinleşmeden SGK tarafından uygulanması mümkün olmayan mahkeme kararları :

1- Hizmet tespiti davalarına ilişkin mahkeme kararları,

2- Prime esas kazancın tespitine ilişkin davalar,

3- Gaiplik kararlarına ilişkin mahkeme kararları,

4- Sigortalı/hak sahiplerinin fiil ehliyetlerinin kısıtlanmasına ilişkin yargı kararları,

5- Kişiye yasal danışman, vasi, kayyum atanmasına ilişkin yargı kararları,

6- Nüfus kütüklerinin değiştirilmesi ile düzeltilmesine ilişkin yargı kararları,

7- Evlilik birliğine ilişkin, boşanma davası ile ilgili yargı kararları,

8- Çocuğun soy bağının düzeltilmesine ilişkin mahkeme kararları,

9- Kişiler ve aile hukukuna ilişkin diğer mahkeme kararları

 

 KESİNLEŞMEDEN UYGULANACAK YARGI KARARLARI: 

Bu yargı kararlarına ilişkin, kararın kesinleşmesi beklenilmeksizin başvuru tarihinden itibaren 30 gün içinde SGK tarafından ödeme yapılmaktadır.

Kesinleşmeden SGK tarafından uygulanması mümkün mahkeme kararları;

1- Gelir/aylığın yanlış veya eksik hesaplanmış olduğuna ilişkin davalar,

2- Boşandığı eşiyle fiilen birlikte yaşadığı tespit edilenlere ilişkin davalar ,

3- Hak sahipliğinin tespiti davaları,

4- Yersiz ödeme ve her türlü alacak davaları,

5- Maluliyet tespitine ilişkin davalar,

6- Sürekli iş göremezlik tespitine ilişkin davalar  gibi

Sosyal Güvenlik Kurumu ile ilgili açılan bazı davaların kesinleşmesine gerek olmayıp, istinaf ve temyiz süreçleri de beklenmez.

Sosyal Güvenlik Kurumu ile ilgili açılan davaların bazılarında temyiz  Yargıtay sürecinden geçerek kesinleşmesi yada istinaf mahkemesince onaylanması beklenmeden uygulamaya konulur, hükmün infazı gerçekleşir.

 

Paylaş

Yorumlar

Yorum Yap

Yorum Yapabilmek için Üye Olmalısınız