Gizlilik Politikası

Kişisel Veriler Politikası

Mesafeli Satış Sözleşmesi

İptal ve İade Şartları

Gizlilik Politikası

ÇALIŞAN GÖREV TANIMI TAZMİNATTAN KORUR

ÇALIŞAN GÖREV TANIMI TAZMİNATTAN KORUR

İş ilişkisinde, uyuşmazlıkların en büyük nedenlerinden biri, işverenle çalışanı karşı karıya getiren, çalışanın görev sorumluluğunun detaylı ve yazılı olarak çerçevesinin belirlenmesi gereken İş/Görev Tanımı dır.

görev tanımı, çalışanların yapacağı işin detayını, yani görevlerini, sorumluluklarının sınırlarını ve işin yapılasında istenilen süreçleri eksiksiz yerine getirmesidir. Çalışanlara da bu görevlerini ve sorumluluklarını yazılı olarak tüm detayları ile bildirmek, bildirimi yazılı yaparak kayıt altına almak, iş ilişkisi devam ederken görevden kaynaklı anlaşmazlıkların önlenmesi  açısından  önemlidir. Görev tanımları, iş sözleşmesinin ayrılmaz bir parçası bir eki durumundadır.

İşçiye görev tanımlaması imzalatmak zorunlu olmasa da ISO 9001, ISO 22000 gibi kalite belgelerinin alınmasında gereklidir.

İşveren Açısından Önemi;

Çalıştırılan personelden işin tanımı gereği ilk işe girişte hangi görevler kendisine verilmiş ve bunların yerine getirmesi bekleniyorsa   bu işlerin  yapılmasını, böylelikle işçisinin angarya  denilen yada başka işlerle meşgul etmez, işçisini doğru yönlendirmiş olur.  İşçisinin davasında öne sürebileceği "görevim olmayan işleri yaptırdı" gibi iddiaları, imzalı görev tanım belgesiyle kanıtlayarak, bu iddiaları bertaraf edebilir.
İş tanımı standart, objektif, insan haklarına saygılı, işçinin yağacağı görevlerin net bir şekilde ifade edildiği, sınırları belirlenmiş hususları içeren bir şekilde yapılılmaıldır.   “İşveren tarafından verilen diğer işleri yapar” tarzı bu işlerin ne olduğu belli olmayan işçiye ek iş ve görev yükleyen ifadeler doğru değildir. Fakat buna karşın işverenin yönetim hakkı çerçevesinde yaptırabileceği işlerde olabilir.

İşçi Açısından:

Yaptığı işin sınırlarını bilen işçi daha verimli çalışabilecek, görevi dışında ki angarya işleri yapmamaası işçinin çalışma barışı içerisinde işyerinde huzurlu olmasını sağlayacaktır. İşçi görev tanımında belirtilen işlerini bilirse, bu pozisyon dışında kendisin iş yüklenirse elinde yazılı bir belge ile bu duruma itiraz edebilir.

Kurumsal işyerlerinde hukuki açıdan çıkması muhtemel sorunların önüne geçilmesi açısından mutlaka görev tanım belgeleri imzalanır.

4857 sayılı iş kanununun 22.maddesinde;

“İşveren, iş sözleşmesiyle veya iş sözleşmesinin eki niteliğindeki personel yönetmeliği ve benzeri kaynaklar, ya da işyeri uygulamasıyla oluşan çalışma koşullarında, esaslı bir değişikliği ancak durumu işçiye yazılı olarak bildirmek suretiyle yapabilir. Bu şekle uygun olarak yapılmayan ve işçi tarafından altı işgünü içinde yazılı olarak kabul edilmeyen değişiklikler işçiyi bağlamaz. İşçi değişiklik önerisini bu süre içinde kabul etmezse, işveren değişikliğin geçerli bir nedene dayandığını veya fesih için başka bir geçerli nedenin bulunduğunu yazılı olarak açıklamak ve bildirim süresine uymak suretiyle iş sözleşmesini feshedebilir. İşçi bu durumda 17 ila 21 inci madde hükümlerine göre dava açabilir.
Taraflar aralarında anlaşarak çalışma koşullarını her zaman değiştirebilir. Çalışma koşullarında değişiklik geçmişe etkili olarak yürürlüğe konulamaz.”
denilmiştir.

Bu maddeden, görev tanımındaki şartların değiştirilmesi için işçinin de yazılı olarak açıkça rıza göstermesi gerekmektedir. Ayrıca işverene görev tanımında belirlenmiş görevle çalışmakla olan  işçinin işi savsaklaması, özenle yapmamakta ısrar etmesi gibi durumlarda, kendisine bu görev tanımı hatırlatılır ve görevini yapmamakta ısrar ederse  İş Kanunu 25. mad-h  tazminatsız işten çıkarılabilir.

Görev tanımında belirtilen işleri yapmamak, işi savsaklamak veya eksik yapmak, iş sözleşmesinin işverence haklı fesih nedenlerinden biri olabilir.

İşçiye görev tanımı dışında farklı görevler verilmesi de, işçi tarafından iş sözleşmesinin haklı fesih nedeni olabilir.

Buradan da anlaşılacağı üzere görev tanımı iki tarafıda koruyan önemli bir uygulamadır. Her personel için yaptığı işi detaylandıran bir görev tanımını mutlaka yazılı olarak yapınız.

İnsan Kaynakları Evraklarımız içerisinde yer alan "İşe Başlatma" örnekler seti içerisinde yer alan "Görev Tanımları"nı kullanabilirsiniz. Tıklayınız

  

Paylaş

Yorumlar

Yorum Yap

Yorum Yapabilmek için Üye Olmalısınız