Gizlilik Politikası

Kişisel Veriler Politikası

Mesafeli Satış Sözleşmesi

İptal ve İade Şartları

Gizlilik Politikası

Blog

 • ÇALIŞAN GÖREV TANIMI TAZMİNATTAN KORUR

  İş ilişkisinde, uyuşmazlıkların en büyük nedenlerinden biri, işverenle çalışanı karşı karıya getiren, çalışanın görev sorumluluğunun detaylı ve yazılı olarak çerçevesinin belirlenmesi gereken İş/Görev Tanımı dır.

  görev tanımı, çalışanların yapacağı işin detayını, yani g&ou ...

  Daha Fazla Oku  
 • İŞBAŞI EĞİTİM PROĞRAMI

  il;alışanı bulunan,

  İŞKUR’a kayıtlı özel sektör işyerleri, vakıflar, dernekler, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, meslek birlikleri, sendikalar, ticaret ve sanayi odaları, noterler, vakıf üniversiteleri vb. kurum ve kuruluşlar bu programdan yararlanabilir.
  Kamunun payının % 50’nin altında olduğu iktisadi teşekküllerin tamamı bu programdan yararlanabilme ...

  Daha Fazla Oku  
 • YABANCI UYRUKLULAR VE MAVİ KARTLILARIN GENEL SAĞLIK SİGORTALARI

  leri üzerine talep tarihini takip eden günden itibaren, 5510/60/1/d kapsamında genel sağlık sigortalısı sayılır.

  SGK ya  başvuran söz konusu yabancı ülke vatandaşlarından, ikamet izin belgesinin ibraz edilmesi istenir, bu kişilerin ikamet izin belgesinde yer alan ikamet sürelerinin kesintisiz bir yılı doldurup doldurmadığı kontrol edilerek, geçmiş herhangi bir döne ...

  Daha Fazla Oku  
 • İŞTEN ÇIKIŞ KODLARI 2021

  elirsiz süreli iş sözleşmesinin işveren tarafından haklı sebep bildirilmeden feshi
  5 Belirli süreli iş sözleşmesinin sona ermesi
  8 Emeklilik (yaşlılık) veya toptan ödeme
  9 Malulen emeklilik
  10 Ölüm
  11 İş kazası sonucu ölüm
  12 Askerlik
  13 Kadın işçinin evlenmesi
  Daha Fazla Oku  
 • YARGITAY KARARLARINDA SAHTE İŞYERİ VE SAHTE SİGORTALI BİLDİRİMİ

  ĞERLENDİRMİŞTİR

  KARAR 1:    “...hakkında; haksız menfaat temin ederek paravan şirketlerin kuruluşunda yer aldığına dair ikrarı ile, on dokuz ayrı şirkette ortak olduğuna dair evrakın mevcut olduğu, bu şirketlerden usulsüz olarak sigortalı bildirimlerinin yapıldığı anlaşılmakla, sanıkların özel belgede sahtecilik suçundan mahkumiyetlerine y&oum ...

  Daha Fazla Oku  
 • SGK 7256 TEŞVİK İPTALLERİ BAŞLIYOR !

  4447 sayılı Kanun’un geçici 27 ve 28’inci maddeleri kapsamında sağlanan prim desteklerinden yararlanan işverenler, destekten yararlandıkları sigortalıların yarısından her birini,  uygulama süresinin sona ermesinden itibaren (30.06.2021) destek kapsamına girenlerin, destekten yararlandığı ortalama süre kadar fiilen çalıştırmakla yükümlüdür. 

  Daha Fazla Oku